SoftOne Group blir delägare i Scrollan El, VVS och Bygg


SoftOne Group har tecknat ett förvärvsavtal av aktierna i Scrollan El, VVS och Bygg med ägaren Jonas Morin.

 

”Med SoftOne Group som delägare stärker vi satsningen inom El, VVS och Bygg kraftfullt. Vi får tillgång till den marknadsledande Affärsplattformen SoftOne GO och med närmare 35 år på nacken ska vi nu ytterligare öka servicen och möjligheterna för kunderna att digitalisera.”

Jonas Morin, VD i Scrollan El, VVS och Bygg AB

 

”Vi ser fram emot att få jobba ihop och vi ska tillvarata lösningar från Scrollan i vår Affärsplattform SoftOne GO. Vi på SoftOne Scrollan brinner för installationsföretagen och ska nu öka satsningen gentemot våra gemensamma kunder och ta ökade marknadsandelar”.

Håkan Lord, Koncernchef i SoftOne Group

 

Jonas Morin är ansvarig för den gemensamma satsningen.