SoftOne Group blir delägare i Scrollan El, VVS och Bygg

SoftOne Group har tecknat ett förvärvsavtal av aktierna i…

Scrollan El, VVS & Bygg AB får ny ägare

Från och med den 1 juli 2022 övertog Jonas Morin ägarskapet…